Onderzoeken vanuit een breed blikveld

In het onderzoek naar een haalbare en realiseerbare invulling van de site, worden naast de klassieke bestemmingsplanologie ook andere methodes aangewend. De ontwikkeling van de site wordt vanuit een brede en geïntegreerde blik bekeken. Hierbij worden ook alternatieve financieringspistes onderzocht. Dit zijn de financiële bouwstenen in het onderzoek. Daarnaast worden ook ruimtelijke en maatschappelijke bouwstenen meegenomen. Er zijn drie voorwaarden voor een mogelijke invulling: de open ruimte dient zo goed mogelijk bewaard te worden, er wordt gestreefd naar maatschappelijke meerwaarde voor omwonenden en de gemaakte investeringen uit het verleden worden zo goed mogelijk gecompenseerd.

Met de verschillende bouwstenen werkte het onderzoeksteam vijf scenario’s uit. Elk scenario geeft een beeld van een mogelijke ruimtelijke bestemming van de site en beantwoord dus aan de drie voorwaarden. Een scenario is geen vaststaand toekomstbeeld.

5 scenario’s

In het onderzoeksrapport worden vijf scenario’s beschreven. Deze scenario’s geven elk een beeld van een mogelijke invulling. Dat wil zeggen dat ze haalbaar en realiseerbaar zijn. Er wordt bewust gekozen voor een veelheid aan mogelijkheden om alle maatschappelijke visies in beeld te brengen. We onderscheiden op dit moment 5 verschillende scenario’s :

Voor een uitvoerige uitleg over elk van de scenario’s verwijzen we naar het onderzoeksrapport dat je via onderstaande knop kan downloaden. Op basis van deze scenario’s gaan we in dialoog met deskundigen, omwonenden en geïnteresseerden.

Werktafels en dialoogmarkt

Einde april worden werktafels met experts (25 en 26 april 2022) en een dialoogmarkt (27, 28 en 29 april) georganiseerd. Hier volgt een dialoog over de scenario’s . Deskundigen en geïnteresseerden kunnen er reageren op de voorstellen en eventueel bijkomende suggesties formuleren.

De feedback wordt meegenomen in de volgende stap: het bouwen aan een voorkeursscenario. Het team tracht hierbij rekening te houden met aanvullingen en suggesties. De oorspronkelijke bouwstenen en randvoorwaarden blijven uiteraard behouden.

Voor een grondige reactie op de verschillende voorstellen willen we u uitnodigen op de dialoogmarkt.

© Meise-Westrode 2021