Wie is er bij dit project betrokken?

De grondeigenaar Haviland, de gemeente Meise en de POM Vlaams-Brabant slaan de handen in elkaar.

De onderzoeksopdracht wordt uitgevoerd door SPACE-LAB.be, in samenwerking met Value Partners, CLUSTER LANDSCAPE, VECTRIS en tri.zone. In dit team zijn verschillende disciplines betrokken. Door de site vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, willen we het terrein de best mogelijke invulling geven.

© Meise-Westrode 2021