Onderzoeken vanuit een breed blikveld

In het onderzoek naar een haalbare en realiseerbare invulling van de site, worden naast de klassieke bestemmingsplanologie ook andere methodes aangewend. De ontwikkeling van de site wordt vanuit een brede en geïntegreerde blik bekeken. Hierbij worden ook alternatieve financieringspistes onderzocht. Dit zijn de financiële bouwstenen in het onderzoek. Daarnaast worden ook ruimtelijke en maatschappelijke bouwstenen meegenomen. Er zijn drie voorwaarden voor een mogelijke invulling: de open ruimte dient zo goed mogelijk bewaard te worden, er wordt gestreefd naar maatschappelijke meerwaarde voor omwonenden en de gemaakte investeringen uit het verleden worden zo goed mogelijk gecompenseerd.

5 scenario’s

In het onderzoeksrapport werden vijf scenario’s beschreven. Deze scenario’s gaven elk een beeld van een mogelijke invulling, allen haalbaar en realiseerbaar. Er werd bewust gekozen voor een veelheid aan mogelijkheden om alle maatschappelijke visies in beeld te brengen. We onderscheidden 5 verschillende scenario’s :

Voor elk van de scenario’s vind je een uitvoerige uitleg in het onderzoeksrapport van april 2022. Op basis van deze scenario’s gingen we in dialoog met deskundigen, omwonenden en geïnteresseerden.

Werktafels en dialoogmarkt

Einde april werden werktafels met experts (25 en 26 april 2022) en een dialoogmarkt (27, 28 en 29 april) georganiseerd. Hier volgde een dialoog over de scenario’s . Deskundigen en geïnteresseerden konden er reageren op de voorstellen en bijkomende suggesties formuleren.

 

De feedback werd meegenomen in de volgende stap: het bouwen aan een voorkeursscenario. Het team trachtte hierbij rekening te houden met aanvullingen en suggesties. De oorspronkelijke bouwstenen en randvoorwaarden bleven uiteraard behouden.

© Meise-Westrode 2023