Stand van zaken

Het onderzoeksteam van Westrode Morgen heeft de laatste maanden niet stil gezeten. Nu de vakantie voor de deur staat, willen we je even een stand van zaken geven. Zo blijf je op de hoogte van het proces.

Resultaten 3e infomarkt

Op 18 januari 2023 presenteerde het onderzoeksteam het finale voorstel voor de inrichting van de projectsite. We mochten vaststellen dat de plannen in grote mate door de bezoekers konden gewaardeerd worden. Tijdens het infomoment werden er links en rechts wel nog  een aantal aandachtspunten geformuleerd, die we alleszins in het verdere traject meenemen. We danken jullie alvast voor jullie massale opkomst en voor jullie inzet om de voorgestelde plannen te bekijken en feedback te geven tijdens de voorbije 3 infomomenten.

Naar verdere realisatie

De weg van een visienota naar een realiseerbaar actieplan wordt ingezet. Er worden hiervoor gesprekken aangeknoopt met de betrokken overheden.

1e stap : samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partijen

De eerste stap in de realisatie is een samenwerkingsovereenkomst tussen alle betrokken partijen. Dit moet garanderen dat alle betrokken partijen aan hetzelfde zeel trekken en zich effectief engageren om uitvoering te geven aan de voorgestelde invulling. De samenwerkingsovereenkomst zal ook vastleggen wie voor welke aspecten verantwoordelijk is en hoe het geheel gecoördineerd zal worden.

We hopen in het najaar deze samenwerkingsovereenkomst door alle partijen te laten goedkeuren. We brengen u in ieder geval via dit kanaal op de hoogte zodra we hierover meer nieuws hebben.

In tussentijd wensen we jullie een fijne vakantie.

 

Terug naar ons volledige nieuwsoverzicht >

© Meise-Westrode 2023